Ahk header ny2

ESF-projektet Vägen Vidare

Åtagande/Projektmål:

Projektet Vägen vidare är tänkt att bidra till att lösa problemet med att ungdomar mellan 16-20 år,

som står långt ifrån studier och arbetsmarknaden ska få möjlighet att, genom att vistas i andra

miljöer och träffa andra människor stärka sitt självförtroende och öka möjligheterna till att ta nya

steg på vägen ut i samhället.

Vi vill upprätta samverkansformer som ska fokusera på att identifiera, nå och stödja

(relationsbygga) elever som riskerar att inte klara grundskolans kunskapskrav. Tanken är att man

ska kunna få jobba praktiskt och prova på olika arbetsuppgifter som ges i ett positivt

sammanhang med andra vuxna och ungdomar som man inte möter i sin vardag. Ungdomarna

känner sig ofta omotiverade och maktlösa för att hitta vägar framåt, då de endast har en skolmiljö

och människorna runt den att tillgå för att hitta lösningar och motivation.

Tillsammans med AHK och våra arrangemang, i och utanför Estrad, vill vi tillsammans skapa

dessa miljöer och sammanhang.

Projektperioden är 2023-02-01-2025-12-31 (3år).


Syfte med projektet:

• Stötta ungdomar 16-20 år som står långt från studier och arbetsliv.

• Stärka självförtroende och ta nya steg ut i samhällslivet.

• Jobba praktiskt och prova på olika arbetsuppgifter.

• Ges ett positivt sammanhang tillsammans med andra vuxna och ungdomar

Uppnå upplevd ökad trygghet, meningsfullhet och tillhörighet.


Projektets mål:

Projektets mål är att stödja unga utanför konventionell skolgång och arbete för att hjälpa dem mot

utbildning eller anställning. På Estrad använder vi non-formal learning metoder, validerar

vardagskunskaper och ger insikt i det ideella samhället. Deltagare ges möjligheter med fokus på

jämställdhet och inkludering, inklusive tillgängliga aktiviteter och horisontella mål. Långsiktigt

planeras arbetslivsrelevanta träningstillfällen och lättare anställningar för dem som klarar det.

Vi har som målsättning att:

• Minst 75% av deltagarna ska ha fått en ökad självkänsla och självkännedom efter genomfört

projekt.

• Minst 60% av deltagarna ska ha deltagit i praktik eller arbetsträning under perioden.

• Minst 30% ska ha deltagit genom att utföra lättare jobb mot betalning under perioden.

• Minst 60 % ska ha gått vidare till antingen arbete eller studier efter genomförd projektperiod.

Genom att uppnå dessa mål kommer de unga som deltar i projektet ha fått en större möjlighet att

delta i och bli en del av samhället och antingen studera vidare för att på sikt kunna hitta en

anställning, eller via arbete kunna gå vidare framåt i sin personliga utveckling.

Projektbeskrivning:

• Många unga är inte delaktiga i skola eller arbetsliv p.g.a. egna problem som

inlärningssvårigheter eller kort tid i Sverige.

• Aktiviteterna är inte anpassade till individens behov, och skolan saknar

resurser för samarbete med externa aktörer.

• Skolans kompensatoriska uppdrag misslyckas ibland, vilket samhället inte har råd med.

• För att undvika livslångt utanförskap tror vi på samarbete med externa aktörer

för att motivera ungdomarna till studier, praktik eller arbete, vilket är avgörande för deras framtid.

Vägen vidare erbjuder aktiviteter som:

• Matcher/Evenemang (Teknik, säkerhet, värdskap mm)

• Mat & Dryck (Skåål, Mat & Mingel och AHK Café/Kiosk

• Fastighetsservice - Estrad

• Kommunikation/Media – AHK/Gameday

• Projekt Att leda mig själv – Jobba med egen projektidé

• Gruppaktiviteter. Introduktionsprogram för alla deltagare.

• Studiebesök

• Praktik/arbetsträning/lönearbete

• Motivation/Hälsa/träning

Md logo 2
ANMÄLAN ÄR ÖPPEN - VÄLKOMMEN TILL ALINGSÅS OCH KEMPA HANDBALLSCHULE 2024!!
Md kop din biljett har
Md knapp klubbshop
Md knapp supportershop
Supportershop finnes numera på kansliet i Estrad och i foajén på herrarnas hemmamatcher. Välkomna!
Md vist llerupp ny
Md sparbanken 2 rader
Md vb  b
Md hbl herr logotyp st ende
Md 3 brands logo color rgb
Md atg primary fovanta dig mer
Md logo allsvenskan dam 2023
Md logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub