Ahk header ny2

Vision • Mål • Värdegrund

Styrelsen i Alingsås HK har fastslagit vision, målsättning och värdegrund som allt strategiskt, taktiskt och operativt arbete kan utgå ifrån.


Vision

"Alla ska med"

Med visionen "Alla ska med" vill Alingsås HK bredda basen och ge alla en möjlighet att växa. För att lyckas skall vi utöka antalet medlemmar vilket ökar intresset för föreningen och det blir lättare att attrahera nya ideella krafter som vill hjälpa till och lättare att knyta till sig nya partners till vår verksamhet.


Mål

Målsättningen nedbruten för olika åldrar och målgrupper.

Ålder • Målsättning (AHK skall vara…) • Målgrupp

-9år • Det bästa lokala alternativet • Föräldrar

10-15 år • Det bästa lokala alternativet • Ungdomar

16-19 år • Det bästa nationella alternativet • Gymnasieelever

över 20 år • Det bästa internationella alternativet • Spelare/sponsorer/publik

- Lokalt alternativ med fokus på bemötande, bemanning samt ordning och reda.

- Nationellt alternativ baserar sig på den handbollspedagogik och träningsmetodik som klubbens spelare/tränare jobbar utifrån.

- Internationellt alternativ menas den svenska handbollsförening som har bäst internationella kontakter och vana av internationellt utbyte samt den största möjligheten för spelare att nå utanför Sveriges gränser.

- Upp till 15 år har AHK en unik position i och med likvärdig verksamhet för flickor och pojkar.

- Från 15 år övergår spelare från Ungdomssektionen till Dam- respektive Herrsektionen.

- Sportsliga riktlinjer och individuella målsättningar för vardera sektion sätts av respektive kommitté.


Värdegrund

Den värdegrund som alla ungdomar, spelare, ledare, anställda, föräldrar, partners och ideella krafter skall jobba utifrån är följande:

Ambition

• Vårt arbete kännetecknas av ordning och engagemang.
• Vi inspirerar varandra och gör vårt bästa varje dag.

Hjärta

• Alla behandlas med respekt och äkta omtanke.
• Vi är öppna och ärliga mot varandra.

Kamratskap

• Alla tar ett gemensamt och personligt ansvar för varandra.
• Vi skapar delaktighet och tillhörighet där alla känner sig välkomna och väljer att vara med.

Initialerna i Ambition, Hjärta och Kamratskap blir AHK.

Md logo 2
ANMÄLAN ÄR ÖPPEN - VÄLKOMMEN TILL ALINGSÅS OCH KEMPA HANDBALLSCHULE 2024!!
Md kop din biljett har
Md knapp klubbshop
Md knapp supportershop
Supportershop finnes numera på kansliet i Estrad och i foajén på herrarnas hemmamatcher. Välkomna!
Md vist llerupp ny
Md sparbanken 2 rader
Md vb  b
Md hbl herr logotyp st ende
Md 3 brands logo color rgb
Md atg primary fovanta dig mer
Md logo allsvenskan dam 2023
Md logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub